/ By iphonesrbija / iBlogiPhone Servis / 0 Comments

iPhone 7 – problemi sa zvukom

Svaki iPhone model do sada ima neke specifične probleme, koji kod nekih korisnika počnu da se javljaju nakon par godina korišćenja, a uzrokovani su samom konstrukcijom tog modela.

Tako i iPhone 7 i iPhone 7 Plus nisu mimoišli ovakvi kvarovi! Ovaj put, kao epidemija, sve više korisnika prijavljuje probleme sa zvukom kao i sa paljenjem uređaja.
O čemu se zapravo radi?

Već viđeni problemi na iPhone 6 i iPhone 6+ modelu, poznatiji kao “touch disease” nastajali su usled blagog gibanja matične ploče. Takva mikro savijanja i “zamor materijala” sledstveno uzrokuju oštećenja na matičnim pločama. Iako naziv aludira na “zarazu” ovaj problem nije softverske prirode niti je bilo kakav virus “napao” uređaj. Problemi su isključivo uzrokovani malim ali konstantnim pomeranjima matične ploče u kućištu Apple telefona. Posledice toga su prekidi na štampanoj ploči i vodovima koji sprovode signale između integrisanih kola.

U slučaju iPhone 7 i 7+ modela ova mikro savijanja i pomeranja matične ploče dovode do pucanja linija koje povezuju procesor i integrisano kolo za zvuk.

Prvi simptomi se mogu primetiti u Voice Memos aplikaciji – nemogućnost snimanja i reprodukcije i to je obično samo početak problema. Šum i pucketanje u telefonskim pozivima kao i iznenadno blokiranje funkcija Touch Screen-a su takođe česti simptomi. Konačno kada problem eskalira telefon često ne može da se upali odnosno prilikom paljenja Apple logo dugo stoji, a operativni sistem se često i ne podigne.
Popularan kao “loop disease”, ovaj problem nije nikakav virus niti problem sa softverom iPhone 7 uređaja. Sve češći saveti na internetu o reinstalaciji iOS softvera, kao mogućem rešenju, dovode do neželjenog gubitka podataka što korisnicima dodatno stvara probleme.

Šta je rešenje?

Za korisnike koji više nemaju garanciju, popravka u specijalizovanim nezavisnim servisima je za sada jedina opcija obzirom da Apple jos uvek ne preuzima odgovornost za greške u dizajnu i pored toga što je sve veći broj uređaja pogođen ovim problemom.
Procedura za popravku audio kola (Audio IC) je jedna od složenijih i zahteva izuzetnu spretnost i iskustvo tehničara. Uz pomoć mikroskopa i drugih uređaja za mikro elektroniku ovaj problem može da se reši.

Naš servis je već dugo upoznat sa ovim problemom i uspešno ga rešavamo. Budite slobodni da nas kontaktirate.

 

Write a Comment

Ostavite komentar