/ By iphonesrbija / iBlog / 0 Comments

Kako jednostavno organizovati ikonice na ekranu iPhone-a (Mac)

Ukoliko na svom iPhone-u ili iPad-u imate puno aplikacija rasporedjenih na nekoliko ekrana, verovatno Vam je slaganje u foldere i sortiranje već dosadilo, prevlačeći ikonice sa jednog mesta na drugo. Postoji i lakši način da sortirate svoje aplikacije, preko računara.

Aplikacija za Mac računare Apple Configurator, pored drugih zgodnih opcija, nudi i jednostavan način da organizujete svoj "home screen" na iPhone ekranu.

Da pristupite opcijama za uređenje ekrana:

  • Instalirajte aplikaciju Apple Configurator.
  • Povežite iPhone ili iPad za Vaš Mac računar.
  • Pokrenite aplikaciju Apple Configurator.
  • Kliknite u meniju Actions > Modify > Home Screen Layout.
  • Jednostavnim prevlačenjem ikonica napravite željeni raspored.
  • Na kraju, kada završite, kliknite Apply i promene će biti vidljive na Vašem iPhone ekranu.

kako urediti iPhone ekran

Pored gore navedene opcije, Apple Configurator ima i brojne druge napredne opcije za lakšu manipulaciju Apple iOS uređajima, kreiranje specijalnih profila za uređaje, backup/restore opcije, manipulacija aplikacijama, dokumentima i dr.

Apple Konfigurator je dostupan samo za Mac računare, ne postoji verzija za Windows.

Write a Comment

Ostavite komentar