/ By iphonesrbija / iBlog / 0 Comments

Apple Watch u službi zdravlja

Stanford Medicine je 16. marta ove godine objavio rezultate Apple Studije Srca, najvećeg istraživanja srčane funkcije ikada u kome je učestvovalo preko 400.000 ljudi.

Apple i Stanford su napravili studiju kako bi procenili učinak obaveštenja o nepravilnom radu srca sa Apple Watch uređaja. Apple satovi su povremeno proveravali otkucaje srca korisnika i slali im obaveštenja ukoliko bi se moglo da se radi o simptomima atrijalne fibrilacije (AFib). Kada bi uređaji detektovali nepravilan rad srca, učesnici studije bi dobijali obaveštenje na svojim Apple Watch i iPhone uređajima i tele-health konsultaciju sa lekarom kao i elektrokardiogram monitor za dodatno praćenje stanja.

“Ponosni smo da radimo sa Stanford Medicine na izvođenju ove važne studije i jedva čekamo da zajedno sa medicinskim radnicima saznamo više o uticaju Apple Watch uređaja.” rekao je Jeff Williams, Apple-ov COO. “Nadamo se da će korisnici pomoću Apple Watch-a nastaviti da dobijaju važne informacije o zdravstvenom stanju svog srca i mogućnostima preventive i lečenja.”

Istraživači sa Stanford Univerziteta su prezentovali rezultate svog istraživanja na 68. godišnjem naučnom seminaru Američkog Koledža za kardiologiju. Studija je pokazala da je 0,5 procenata od 400.000 učesnika dobilo obaveštenje o nepravilnom radu srca, što je ilustrovalo da ova opcija može dati korisniku informaciju bez nepotrebnog opterećivanja lekara. Mnogi učesnici su potražili medicinski savet nakon prijema obaveštenja o nepravilnom radu srca, i upotrebili informacije kako bi imali smislenije razgovore sa svojim lekarima.

Ovakvo obaveštenje je primilo 2.161 učesnika i učesnica što je oko (0.52 procenata). Obaveštenja su najčešće dobijali učesnici iznad 65 godina starosti (nešto preko 3 procenta) a najređe su ih dobijali učesnici ispod 40 godina (0,16 procenata). Monitore srčanog ritma je dobilo 658 učesnika i 450 tih monitora se vratilo i iskorišnjeni su za analizu. Atrialna fibrilacija je dijagnostikovana kod 34% učesnika koji su dobili obaveštenje i nosili monitor srčanog ritma.

Pozitivna prediktivna vrednost (PPV) za tachogram je bila 71% dok je PPV za obaveštenje o nepravilnom radu srca bilo 84%. Skoro polovina učesnika studije koji su dobili obaveštenje o nepravilnom pulsu je kontaktiralo lekare koji su radili na studiji. Naknadnim anketama je utvrđeno da je 57% učesnika koji su dobili obaveštenje potražilo medicinsku negu van studije bez obzira da li su se konsultovali i sa lekarima sa studije.

“Kao lekari, mi uvek pokušavamo da nađemo nove načine da ponudimo pacijentima informacije koje su značajne za negu njihovog zdravlja” rekao je Sumbul Desai, Apple-ov potpredsednik Health odseka. “Videvši da je ova medicinska studija uspela potvrđuje ono što smo već čuli od korisnika i veoma smo uzbuđeni što će Apple Watch u budućnosti moći da pomogne još većem broju potrošača kao i istraživačima u medicinskoj zajednici.”

Write a Comment

Ostavite komentar