/ By iphonesrbija / iBlog / / 0 Comments

Otključavanje telefona zaključanih na domaće operatere

U nastavku je trenutna politika srpskih operatera vezano za otključavanje iPhone telefona kupljenih preko njih. VIP trenutno uopšte ne zaključava uređaje, svi iPhone telefoni kupljeni preko njih su simfree. Sa druge strane, Telenor i MTS prodaju zaključane telefone i restriktivni su po pitanju otključavanja tokom trajanja ugovorne obaveze.

TELENOR

Kompanija Telenor donela je Odluku o otključavanju prodatih telefonskih aparata iz svoje ponude. Korisnici stiču pravo na ovu mogućnost ukoliko ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

  • U trenutku podnošenja zahteva, na korisničkom broju uz koji je telefonski aparat kupljen istekla je ugovorna obaveza i izmirena su dospela dugovanja po osnovu ugovora.
  • Telefonski aparat je kupljen po punoj ceni (bez ugovorne obaveze) i izmirena su dospela dugovanja po osnovu ugovora o kupoprodaji.
  • Pretplatnički ugovor je raskinut pre isteka ugovorne obaveze i celokupno dugovanje po ugovoru je izmireno (uključujući i iznos obračunat na ime penala).

Ukoliko korisnik ispunjava jedan od navedenih uslova, potrebno je da Telenoru uputi pisani zahtev za otključavanje telefonskog aparata, koji treba da sadrži sledeće podatke:

  1. Ime i prezime vlasnika korisničkog broja uz koji je kupljen uređaj na koji se zahtev odnosi ili ime firme (ukoliko je kupac pravno lice).
  2. IMEI broj i model uređaja.
  3. Korisnički broj

Pravna lica zahtev upućuju isključivo na memorandumu preduzeća, sa pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Zahtev sa napred navedenim podacima moguće je dostaviti na elektronskim putem na adresu otkljucavanjeuredjaja[@]telenor.rs za fizička lica, a na otkljucavanje.biznis[@]telenor.rs za biznis korisnike.
Obaveštenje o ishodu upućenog zahteva, korisniku će biti dostavljeno poštom najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana prijema validnog zahteva za otključavanje uređaja.

MTS

U MTS mreži se zahtev za otključavanje može podneti pozivom Kontakt Centra na 0800/100100 ili putem e-maila. Ukoliko želite da podnesete zahtev za otključavanje telefona, potrebno je da dostavite MTS-u svoje ime, prezime, datum i godinu rođenja, pretplatnički broj uz koji je uređaj kupljen i IMEI broj uređaja.

Uslov za dobijanje saglasnosti za otključavanje jeste da je ugovorna obaveza na broju istekla i da su izmirena sva potraživanja.
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati MTS putem e-mail adrese mtsinfo[@]ttelekom.rs.

VIP

Telefoni koji su kupljeni uz ugovornu obavezu kod ovog operatera su već nekoliko godina unazad otključani (simfree) odnosno prodaju se otvoreni za upotrebu sa bilo kojom sim karticom. U slučaju da tek planirate kupovinu uređaja u VIP-u savetujemo vam da još jednom proverite ovu informaciju sa njima obzirom da su politike operatera podložne promenama.

Write a Comment

Ostavite komentar