Vaši lični podaci

Prilikom slanja ili ostavljanja uređaja u našem servisu automatski potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa pravilima i uslovima. Takođe se slažete da nam dostavite svoje ime i prezime, broj telefona kao i bilo koju drugu informaciju koja nam je potrebna a vezana je za servis/kupovinu (npr. ukoliko imate zaštitu na telefonu).

Prilikom popravki/servis koji podrazumevaju vraćanje vaših podatak ovim putem ste obavešteni a prilimo ostavljanja uređaja za takvu uslugu automatski prihvatate mogućnost da se svi ili neki podaci (imenik, poruke, notes, slike…) i/ili aplikacije ne mogu vratiti posle izvršenog servisa.

Način na koji štitimo Vaše privatne podatke možete pronaći u delu o Pravilima Privatnosti.

Dostupnost i Isporuka

Mi ćemo učiniti sve da Vašu porudžbinu/servis uradimo što brže i efikasnije u okviru vremena koje smo Vam naznačili prilikom prijema ali u isto vreme ovim putem potvrđujemo da je svaki vremenski okvir koji Vam damo (pisanim putem, telefonom ili u servisu) samo i isključivo okvirno vreme i nikako ne garantujemo da će servis ili usluga biti završeni u tom roku. Takođe je moguće da period koji smo Vam predočili bude produžen usled okolnosti na koje mi ne utičemo. Ovim putem ste upoznati da usled takvih okolnosti ne garantujemo za vreme koje je potrebno da se servis/usluga završe.

Slanje i Primanje Uređaja

Molimo Vas da sa svojim uređajem ne šaljete bili koje dodatke kao na primer (ali ne samo) kablove, punjače, futrole SIM kartice,  osim ukoliko Vam nije traženo da pored uređaja pošaljete još nešto.  Za dodatke poslate bez našeg zahteva ne garantujemo i postoji mogućnost da neće biti vraćeni uz Vaš uređaj.

iPhone-Srbija ne snosi bilo kakvu odgovornost za moguća oštećenja koja su nastala tokom transporta do servisa kao i eventualna oštećenja nastala prilikom transporta ka Vama.

iPhone-Srbija ne snosi bilo kakvu odgovornost za izgubljeni sadržaj pošiljki koje nam šaljete ili pošiljki koje šaljemo iz servisa.

Ukoliko podaci koje ste nam poslali/ostavili nisu ispravni i zbog toga nam bude vraćena pošiljka, biće Vam naplaćena nova poštarina i dodatna naknada.

iPhone-Srbija koristi usluge kurirske službe AKS za sve svoje isporuke i iz tog razloga ne garantujemo za vreme isporuke. Sve primedbe ili probleme vezane za vreme isporuke morate adresirati na AKS kurirsku službu, iPhone-Srbija se neće baviti ovim pitanjima.

Naša Garancija

iPhne-Srbija da je garanciju na svoje usluge i delove koje koristimo prilikom servisa od 90 dana (osim ako nije drugačije naznačeno i tada ovaj period može biti kraći ili duži).

U slučaju da potražite garanciju u roku koji smo Vam predstavili možemo Vam, u skladu sa našom diskrecijom i procenom servisera, vratiti pun iznos koji ste platili, deo iznosa ili ponoviti servis/uslugu.

Naša garancija se odnosi na servis i/ili uslugu koju Vam pružamo kao i na delove koje koristimo prilikom popravki  ali ne i na ceo uređaj koji nam pošaljete na bilo koje druge kvarove koji mogu nastati kasnije, delove uređaja koje nismo menjali/popravljali; garancija takođe ne pokriva i neće biti priznata ukoliko su dalji problemi nastali kao posledica Vaših slučajnih oštećenja, nepravilnog korišćenja uređaja, korišćenja uređaja na neodgovarajući način, neprikladnog održavanja ili naknadnih izmena na uređaju nastalih bez našeg znanja.

VAŽNO: Naš servis Vašeg uređaja u potpunosti poništava garanciju proizvođača i posle servisa neće biti u mogućnosti da je ostvarite.

Ograničenje odgovornosti

Primili ste k znanju da određene usluge i servis koji mi pružamo mogu uticati na momentalni prekid važenja garancije kod proizvođača. Takođe ste upoznati da ukoliko menjamo delove oni više neće imati serijske brojeve vezane za Vaš uređaj te ovim putem razumete i prihvatate da zbog toga kao i eventualnih situacija proisteklih zbog nepodudaranja serijskih brojeva iPhone-Srbija na snositi bilo kakvu odgovornost.

 iPhone-Srvija ne snosi odgovornost za izgubljene kontakte, vreme, zaradu ili bilo koju drugu sličnu situaciju koja može da proistekne kao posledica našeg servisa/usluga.

Događaji van naše kontrole

U slučaju da zbog razloga koji nisu u našoj kontroli nismo u situaciji da isporučimo uslugu/servis ili nismo u situaciji da uslugu/servis isporučimo u razumnom vremenu, nećemo biti odgovorni za takve slučajeve.

Pravo da izmenimo pravila i uslove

iPhone-Srbija zadržava svako pravo da u delovima i/ili celini izmeni ova pravila i uslove u skladu sa našom diskrecijom. Iz tog razloga Vas molimo da povremeno proverite ovu sekciju kako biste bili sigurni da znate koja ste pravila i uslove prihvatili prilikom ostavljanja/slanja/preuzimanja uređaja u našem servisu.

Pravila Provatnosti

Pogledajte pravila privatnosti ovde.