Vaši licni podaci

Prilikom slanja ili ostavljanja uredaja u našem servisu automatski potvrdujete da ste procitali, razumeli i da se slažete sa pravilima i uslovima. Takode se slažete da nam dostavite svoje ime i prezime, broj telefona kao i bilo koju drugu informaciju koja nam je potrebna a vezana je za servis/kupovinu (npr. ukoliko imate zaštitu na telefonu).

Prilikom popravki/servis koji podrazumevaju vracanje vaših podatak ovim putem ste obavešteni a prilimo ostavljanja uredaja za takvu uslugu automatski prihvatate mogucnost da se svi ili neki podaci (imenik, poruke, notes, slike…) i/ili aplikacije ne mogu vratiti posle izvršenog servisa.

Nacin na koji štitimo Vaše privatne podatke možete pronaci u delu o Pravilima Privatnosti.

 

Dostupnost i Isporuka

Mi cemo uciniti sve da Vašu porudžbinu/servis uradimo što brže i efikasnije u okviru vremena koje smo Vam naznacili prilikom prijema ali u isto vreme ovim putem potvrdujemo da je svaki vremenski okvir koji Vam damo (pisanim putem, telefonom ili u servisu) samo i iskljucivo okvirno vreme i nikako ne garantujemo da ce servis ili usluga biti završeni u tom roku. Takode je moguce da period koji smo Vam predocili bude produžen usled okolnosti na koje mi ne uticemo. Ovim putem ste upoznati da usled takvih okolnosti ne garantujemo za vreme koje je potrebno da se servis/usluga završe.

 

Slanje i Primanje Uredaja

Molimo Vas da sa svojim uredajem ne šaljete bili koje dodatke kao na primer (ali ne samo) kablove, punjace, futrole SIM kartice, osim ukoliko Vam nije traženo da pored uredaja pošaljete još nešto. Za dodatke poslate bez našeg zahteva ne garantujemo i postoji mogucnost da nece biti vraceni uz Vaš uredaj.

iPhone-Srbija ne snosi bilo kakvu odgovornost za moguca oštecenja koja su nastala tokom transporta do servisa kao i eventualna oštecenja nastala prilikom transporta ka Vama.

iPhone-Srbija ne snosi bilo kakvu odgovornost za izgubljeni sadržaj pošiljki koje nam šaljete ili pošiljki koje šaljemo iz servisa.

Ukoliko podaci koje ste nam poslali/ostavili nisu ispravni i zbog toga nam bude vracena pošiljka, bice Vam naplacena nova poštarina i dodatna naknada.

iPhone-Srbija koristi usluge kurirske službe AKS za sve svoje isporuke i iz tog razloga ne garantujemo za vreme isporuke. Sve primedbe ili probleme vezane za vreme isporuke morate adresirati na AKS kurirsku službu, iPhone-Srbija se nece baviti ovim pitanjima.

Naša Garancija

iPhne-Srbija da je garanciju na svoje usluge i delove koje koristimo prilikom servisa od 90 dana (osim ako nije drugacije naznaceno i tada ovaj period može biti kraci ili duži).

U slucaju da potražite garanciju u roku koji smo Vam predstavili možemo Vam, u skladu sa našom diskrecijom i procenom servisera, vratiti pun iznos koji ste platili, deo iznosa ili ponoviti servis/uslugu.

Naša garancija se odnosi na servis i/ili uslugu koju Vam pružamo kao i na delove koje koristimo prilikom popravki ali ne i na ceo uredaj koji nam pošaljete na bilo koje druge kvarove koji mogu nastati kasnije, delove uredaja koje nismo menjali/popravljali; garancija takode ne pokriva i nece biti priznata ukoliko su dalji problemi nastali kao posledica Vaših slucajnih oštecenja, nepravilnog korišcenja uredaja, korišcenja uredaja na neodgovarajuci nacin, neprikladnog održavanja ili naknadnih izmena na uredaju nastalih bez našeg znanja.

VAŽNO: Naš servis Vašeg uredaja u potpunosti poništava garanciju proizvodaca i posle servisa nece biti u mogucnosti da je ostvarite.

 

Ogranicenje odgovornosti

Primili ste k znanju da odredene usluge i servis koji mi pružamo mogu uticati na momentalni prekid važenja garancije kod proizvodaca. Takode ste upoznati da ukoliko menjamo delove oni više nece imati serijske brojeve vezane za Vaš uredaj te ovim putem razumete i prihvatate da zbog toga kao i eventualnih situacija proisteklih zbog nepodudaranja serijskih brojeva iPhone-Srbija na snositi bilo kakvu odgovornost.

iPhone-Srvija ne snosi odgovornost za izgubljene kontakte, vreme, zaradu ili bilo koju drugu slicnu situaciju koja može da proistekne kao posledica našeg servisa/usluga.

 

Dogadaji van naše kontrole

U slucaju da zbog razloga koji nisu u našoj kontroli nismo u situaciji da isporucimo uslugu/servis ili nismo u situaciji da uslugu/servis isporucimo u razumnom vremenu, necemo biti odgovorni za takve slucajeve.

 

Pravo da izmenimo pravila i uslove

iPhone-Srbija zadržava svako pravo da u delovima i/ili celini izmeni ova pravila i uslove u skladu sa našom diskrecijom. Iz tog razloga Vas molimo da povremeno proverite ovu sekciju kako biste bili sigurni da znate koja ste pravila i uslove prihvatili prilikom ostavljanja/slanja/preuzimanja uredaja u našem servisu.

 

Write a Comment

Ostavite komentar