Dobrodošli na iPhone-Srbija.com :: Servis za iPhone i iPad - Kosovska 28, Beograd :: 011/32-38-954 close

Popravka podrazumeva zamenu dugmića za pojačavanje i smanjivanje i/ili zamenu flet kabla za kontrolu zvuka.

Simptomi

– dugmići za smanjivanje i pojačavanje nemaju karakterističan klik
– uređaj ne reaguje kada se pritiskaju dugmići
– jedno ili oba dugmeta su zaglavljena
– dugmići su otpali
– dugmići su oštećeni ili polomljeni