Ovo podrazumeva kompletno rastavljanje uređaja, čišćenje specijalnim tečnostima za elektroniku i dijagnostiku potencijalnih vidljivih oštećenja koje je voda napravila.

Ova procedura ne garantuje da će vaš uređaj u potpunosti biti ispravan jer nekada oštećenja usled kvašenja zahtevaju i dodatne zamene ili popravke određenih komponenti, te se i cena menja u zavisnosti od vrste popravke.

U principu, kada je kvašenje u pitanju, uvek je najbolje uređaj što pre doneti u servis!