Najčešće je popravka neispravne kamere, njena zamena.

Simptomi

– aplikacija za kameru neće da se otvori
– aplikacija za kameru ne reaguje kada se pokuša da se slika
– slike koje su napravljene tom kamerom su zamućene
– kamera je fizički oštećena
– aplikacija za kameru pokazuje samo crni ekran