Zajedno se popravljaju / menjaju:

Power/Lock Dugme
Kontrola Zvuka
Mute / Vibracija Dugme

Servis se odnosi na zamenu flet kabla za kontrolu Power dugmeta.

Ukoliko se menja samo dugme tj. plasticni deo, u pitanju je druga popravka i odnosi se samo na zamenu tog plastičnog dela.

Simptomi

– Power dugme ne radi / ne radi “klik”
– funkcija dugmeta ne postoji tj. kada se pritisne uređaj ne registruje to
– dugme je zaglavljeno
– dugme je polomljeno tj. fizički oštećeno