Dobrodošli na iPhone-Srbija.com :: Servis za iPhone i iPad - Kosovska 28, Beograd :: 011/32-38-954 close

Popravka je najčešće zamena zvučnika slušalice.

Ovo je zvučnik koji čujete kada prislonite iPhone na uvo prilikom razgovora i nalazi se sa prednje strane u gornjem delu u prorezu za slušalicu na ekranu.

Simptomi

– ne čujete osobu sa kojom razgovarate
– slabo čujete sagovornika kada je jačina zvuka prilikom razgovora na maksimumu
– glas sagovornika pucketa, distorzira ili je “kao iz bunara”