Zvučnik za iPhone 3G

Da pojasnimo, ovo je zvučnik koji zvoni kada vas neko zove i preko koga se čuje muzika preko napr. iPod aplikacije. Lociran je u donjem delu telefona, odmah uz konektor punjenja.

Važno je da napomenemo jer se javlja zabuna, da postoji samo jedan izlaz iz zvučnika tj. iako postoje simetrični otvori sa obe strane dock konektora, jedan je za zvučnik, a drugi za mikrofon! Svi aktuelni iUređaji imaju mono reprodukciju zvuka!

Servis podrazumeva zamenu ovog zvučnika.

Simptomi

– vaš iPhone ne zvoni kada vas neko poziva
– uređaj ne emituje nikakav zvuk prilikom korisćenja aplikacija koje daju zvuk
– zvuk je distorziran ili mutiran